Privacyverklaring

1.Toepassingsgebied, Persoonsgegevens, Bescherming van de privacy

 • Dit privacy beleid is uitsluitend van toepassing op de websites van MY VIVENDA Media Group BV, een Nederlandse onderneming met een hoofdvestiging op Bergerweg 170, 6135 KD Sittard in Nederland en voor klanten woonachtig te Zwitserland MY VIVENDA Switzerland GmbH, Schaffhauserstrasse 24, 8442 Hettlingen, Zürich- onder www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com. Hierbij worden alle bezoekers en gebruikers van www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com. (hierna "gebruiker") geïnformeerd over de omgang met hun gegevens, in het bijzonder over de omvang en het doel van het verkrijgen van persoonlijke en andere gegevens.
 • Onder persoonsgegevens wordt verstaan elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, economische, culturele of sociale identificatie van die natuurlijke persoon.
 • MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerld GmbH is verplicht om de privacy van alle gebruikers van www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com. te beschermen. Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruiker uitdrukkelijk en vrijelijk heeft ingestemd met de verwerking van gegevens voor één of meer specifieke doeleinden. MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH garandeert dat persoonlijke gegevens alleen rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier worden verwerkt met betrekking tot de betrokkene in overeenstemming met het aanbieden van diensten of goederen aan particulieren binnen de EU, is MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

2.Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com..

 • In het algemeen is het niet nodig om persoonlijke gegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van de websites en de online diensten (hierna "diensten") die door MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH worden aangeboden onder www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com. Er worden uitsluitend toegangsgegevens zonder enige persoonlijke referentie opgeslagen.
 • Bovendien maakt MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH tijdens het bezoek aan www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com. gebruik van cookies (§ 5). Het kan voorkomen dat inhoud van derden, zoals video's, is opgenomen op www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com Voor de toegang tot deze inhoud is het noodzakelijk om het IP-adres van de gebruiker aan de derde partij door te geven.
 • Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt als de gebruiker vrij en expliciet toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH. Persoonlijke gegevens worden door MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH verzameld in het kader van bestellingen van goederen (§ 3) en in het kader van de registratie voor de diensten van MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH(§ 4); ze worden opgeslagen en verwerkt op de servers van MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH die zich binnen de Europese Unie bevinden. De hostingprovider PCExtreme BV te Amsterdam.
  Tevens wordt gebruik gemaakt van een Voor elke collectie van persoonlijke gegevens. Voor het verzamelen van persoonlijke gegevens door betalingsdienstaanbieders zijn alleen de bedrijven die de betreffende betalingsdienst aanbieden verantwoordelijk (§ 7).
 • Binnen de grenzen van hun respectieve toewijzingen hebben de volgende derden toegang tot persoonlijke gegevens:
 • De gebruiker kan zijn toestemming voor de opslag, verwerking en het gebruik van de verzamelde gegevens op elk moment intrekken, respectievelijk bezwaar maken tegen het gebruik voor commerciële reclame.
 • de naam van uw internetprovider,
 • de internetsite waar de gebruiker vandaan komt en
 • de namen van de opgevraagde bestanden en hun aanvraagdatum.

Deze gegevens worden enkel verzameld om het gebruik van de sites van www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com. mogelijk te maken, om de veiligheid van het systeem te garanderen en om het aanbod van MY VIVENDA Media Group BV te verbeteren. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen geen conclusies worden getrokken voor individuele personen.

 • Het geautoriseerde personeel van de marketingafdeling, de verkoopafdeling, de gastenservice, de administratieve, logistieke en IT-diensten van MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH;
 • Het geautoriseerde personeel van de onderaannemers van MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH (bijvoorbeeld de leveranciers die diensten verlenen op het gebied van gegevensanalyse, orderverwerking, postdiensten, enz.), waarbij MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH ervoor zorgt dat zij serieuze garanties bieden op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid van de aan hen verstrekte persoonlijke gegevens;
 • Het bevoegde personeel van de interne diensten die belast zijn met de controle.

3.Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens bestellingen van goederen, omvang en doel van het verzamelen van gegevens, toestemming

 • Verzamelen van persoonsgegevens in het kader van bestellingen van goederen
 • Gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens ten behoeve van de aankoopverwerking
 • Gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en voor productaanbevelingen via e-mail.

In het kader van bestellingen van goederen door de gebruiker verzamelt, bewaart en verwerkt MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH de volgende persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de contracten:

 • naam
 • voornaam
 • straat
 • huisnummer
 • stad
 • land
 • e-mailadres
 • gegevens van de gekozen betaalmethode.

De persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt ten behoeve van bestellingen van goederen. Ze worden alleen verwerkt in de mate en voor de duur die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Door te klikken op de knop "Ik ga akkoord" wordt toestemming gegeven voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens in het kader van bestellingen van goederen en het gebruik ervan zoals beschreven in de volgende leden (2) en (3).

Verdere persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld door de door de gebruiker gekozen betalingsverwerker (§ 7).

MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH verzamelt, bewaart en verwerkt alle persoonlijke gegevens die in het kader van bestellingen van goederen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van de aankoop, met inbegrip van eventuele latere garanties, voor de diensten van MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH, voor de technische administratie en voor de eigen marketingdoeleinden van MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH, onder voorbehoud van het recht van de gebruiker om te allen tijde bezwaar te maken.

Voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de aankoop of indien de gebruiker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd, worden persoonlijke gegevens gedeeld of op een andere manier aan derden doorgegeven. Zo zullen bijvoorbeeld in het kader van de afhandeling van de bestellingen bepaalde door MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH gekozen dienstverleners (logistiek, vervoerders, banken) alle noodzakelijke gegevens voor de afhandeling van de bestelling ontvangen. De door MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH gekozen dienstverleners mogen uitsluitend gebruik maken van alle gedeelde persoonsgegevens om hun taak te vervullen. Verder gebruik is niet toegestaan en geen van de dienstverleners zal hun bevoegdheid overschrijden.

Naast de verwerking van de transactie gebruikt MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens om met de gebruiker te communiceren over zijn bestellingen, bepaalde producten of marketingmaatregelen en om producten aan te bevelen waarin de gebruiker geïnteresseerd zou kunnen zijn, onder voorbehoud van het recht van de gebruiker om zich te allen tijde te verzetten.

De gebruiker ontvangt regelmatig productaanbevelingen via e-mail. Deze dienst zal onafhankelijk van de nieuwsbriefservice worden gebruikt. Op deze manier krijgt de gebruiker toegang tot informatie over MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH producten die hem kunnen interesseren op basis van zijn laatste aankoop.

4.Verzameling en verwerking van gegevens in de context van de geleverde diensten, omvang en doel van de verzameling, toestemming

 • Verzamelen van persoonlijke gegevens tijdens registratie en gebruik
 • Gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens
 • Opslag van panorama's en Landingspages bestanden tijdens gebruik

Tijdens het registratieproces voor het gebruik van de aangeboden diensten op www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com slaat MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH als alternatief de volgende persoonlijke gegevens op en verwerkt deze:

 • e-mailadres
 • inloggegevens van het mobiele telefoonnummer van de gebruiker.

Naast de registratie verzamelt MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH tijdens het gebruik van de dienst geen persoonlijke gegevens, voor zover de gebruiker deze niet vrijwillig en uitdrukkelijk toestemming geeft voor de verwerking ervan.

De gebruiker geeft zijn toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens in het kader van de registratie en voor het gebruik zoals beschreven in (2) - (4) door aan het einde van het registratieproces op de knop "Aanmelden" te klikken.

De persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor het doel van de geleverde diensten. Ze worden alleen verwerkt in de mate en voor de duur die nodig zijn om een dergelijk specifiek doel te bereiken.

Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt met het oog op het leveren van de diensten van MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH, voor inherente diensten, voor de technische administratie, in het bijzonder voor de registratie en voor de identificatie van de gebruiker in het kader van de login, voor de toewijzing van de account van de gebruiker en voor marketingdoeleinden, met inachtneming van het recht van de gebruiker om zich te allen tijde te verzetten.

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins aan derden doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor het leveren van diensten of facturering of indien de gebruiker hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

De door MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH gekozen dienstverleners mogen deze gegevens uitsluitend voor het beoogde doel gebruiken. Verder gebruik is niet toegestaan en geen van de dienstverleners zal hun bevoegdheid overschrijden.

Daarnaast slaat MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH gegevens op en verwerkt deze vrijwillig geüpload door de gebruiker die uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verwerking ervan, tijdens het gebruik van de diensten van MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH, zoals

 • Afbeeldingen
 • panorama's
 • Landingspages
 • Objectgegevens
 • Makelaar gegevens
 • andere bestanden
 • andere gegevens die met deze panorama's en Landingspages of bestanden zijn verbonden, bijvoorbeeld geografische coördinaten van de genomen panorama’s en Landingspages.

De panorama's en Landingspage en andere bestanden worden opgeslagen op de servers van MY VIVENDA Media Group BV (§ 2 III). Elke overdracht of andere overdracht aan een derde partij zal alleen door de gebruiker zelf worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door het delen of posten in sociale media platforms. MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH heeft geen invloed op de gegevensverwerking door deze sociale media platform providers.

4.Gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en voor product en voor productaanbevelingen via e-mail

Naast het doel van de dienstverlening gebruikt MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens om met de gebruiker te communiceren over zijn bestellingen, bepaalde producten of marketingmaatregelen en om producten aan te bevelen waarin de gebruiker geïnteresseerd kan zijn, tenzij de gebruiker daartegen bezwaar maakt.

De gebruiker ontvangt regelmatig productaanbevelingen via e-mail. Deze dienst zal onafhankelijk van de nieuwsbriefservice worden geëxploiteerd. Op deze manier krijgt de gebruiker toegang tot informatie over MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH producten die hem kunnen interesseren op basis van zijn laatste aankoop.

5.Bewaartermijn van de Persoonsgegevens

 • De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet langer bewaard dan de tijdslimiet die strikt noodzakelijk is voor het specifieke doel waarvoor ze werden verzameld.
 • MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH bewaart deze gegevens echter met het oog op de analyse of de samenstelling van geaggregeerde statistieken, gedurende een periode die langer duurt dan de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, na onherroepelijke anonimisering.
 • De gegevens die gebruikt worden voor commerciële prospectiedoeleinden worden bewaard voor een periode van maximaal drie (3) jaar vanaf het einde van onze commerciële relatie, onder voorbehoud van het recht van de gebruiker om zich daartegen te verzetten.

5.Cookies, opslag, toestemming

 • Cookies zonder verwijzing naar online reclame
 • Tracking Cookies, Onsite Targeting, Retargeting, Retargeting
 • Voorkoming van cookies

MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH plaatst zogenaamde cookies die nodig zijn voor de diensten van www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com op. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser worden opgeslagen. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Naast andere dienen ze om de autoriteit van de gebruiker te controleren voor het aanvragen van het gewenste artikel of voor online diensten en om de input van de gebruiker op onze website op te slaan (login sessie cookie, shopping basket cookie, security cookie). Na het sluiten van uw webbrowser worden de meeste cookies die MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH gebruikt, van de harde schijf van de gebruiker verwijderd ("sessie-cookies"). De zogenaamde "permanente cookies" blijven op de computers en apparaten van de gebruiker staan en stellen MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH in staat om hem bij zijn volgende bezoek te identificeren.

Daarnaast plaatst MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH zogenaamde "cookies" of codefragmenten om online advertenties te creëren die zijn afgestemd op de gebruiker en zijn interesses voor zogenaamde onsite-targeting en re-targeting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens, zoals

 • Onsite-Targeting
 • Retargeting
 • Toestemming

MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH gebruikt de door het plaatsen van cookies opgeslagen gegevens om advertenties te creëren die zijn afgestemd op de gebruiker en zijn interesses (zogenaamde Onsite-Targeting). MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH gebruikt deze informatie uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm om haar internetdienst te verbeteren en om individuele advertenties te versturen die interessant en noodzakelijk zijn voor de gebruiker.

MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH werkt samen met externe partners om inherente of externe advertenties te plaatsen en te optimaliseren. MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH gebruikt gegevens die zijn opgeslagen door het plaatsen van cookies om advertenties te creëren op websites van derden, aangepast aan de gebruiker en zijn interesses (zogenaamde Retargeting). Deze vorm van reclame is volledig pseudoniem. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen door het plaatsen van cookies met persoonlijke gegevens samengevoegd.

Met het oog op Retargeting draagt MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH gegevens die zijn opgeslagen door het plaatsen van cookies over aan de volgende dienstverleners.

De gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies door MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH en het verzamelen, opslaan en gebruiken van gebruiksgegevens voor marketingdoeleinden van onsite- en retargeting zoals beschreven onder (2.). De gebruiker stemt er verder mee in om gegevens langer in cookies op te slaan dan de browsersessie en deze tijdens zijn volgende bezoek terug te roepen. In ieder geval zal de levensduur van deze cookies niet langer zijn dan dertien (13) maanden.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om het opslaan van cookies op zijn computer te voorkomen door de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn browserinstellingen, die echter de functionaliteit van het aanbod kunnen beperken. De gebruiker kan het opslaan van cookies in zijn browser altijd deactiveren, de opslag beperken tot bepaalde websites of de instellingen zodanig wijzigen dat de browser hem op de hoogte stelt voordat een cookie wordt opgeslagen. Gebruikers kunnen cookies op elk moment van hun harde schijf verwijderen door gebruik te maken van de gegevensbeschermingsfuncties van hun browser. In dit geval kan de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com worden beperkt.

7.Nieuwsbrief

 • Voor haar nieuwsbriefservice maakt MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH gebruik van de zogenaamde Double Opt-In-methode, zodat de gebruiker pas een nieuwsbrief via e-mail ontvangt nadat de activering van de nieuwsbriefservice uitdrukkelijk is bevestigd. De dienst wordt pas geactiveerd na het klikken op de link die naar de gebruiker in de bevestigingsmail wordt gestuurd na zijn inschrijving voor de nieuwsbriefservice.
 • Voor de uitschrijving uit de nieuwsbrief volstaat een schriftelijke kennisgeving aan de contactgegevens zoals vermeld in § 9. Daarnaast is het mogelijk om zich via click uit te schrijven van de lijst met ontvangers.

8.Verzameling van gegevens voor de verwerking van betalingen

Voor de verwerking van betalingen maakt MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH gebruik van de volgende externe betalingsverwerkers:

 • Mollie
 • Bank overschrijving
 • Betaling via kredietkaart

MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH benadrukt hierbij dat de gekozen betaalprocessor verdere persoonlijke gegevens kan verzamelen, verwerken en gebruiken. Voor zover MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH niet verantwoordelijk is, zijn uitsluitend de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van de genoemde betalingsdienstaanbieders van toepassing.

9. Externe webanalysediensten / sociale plug-ins/ API Services voor Video APP

 • Google Analytics
 • Facebook

Voor haar website www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com maakt MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA (in het volgende "Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (§ 6) die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de VS.

Naar aanleiding van de door Google verstrekte informatie wordt deze informatie alleen gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor de website-aanbieders samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Indien nodig kan Google deze informatie aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen. In dat geval benadrukt MY VIVENDA Media Group BV dat u mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website volledig kunt benutten.

Uw bezoek op www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com wordt momenteel geregistreerd door Google-Analytics.

Door gebruik te maken van www.myvivenda.com, www.vr-homeview.com en www.myvivendavideo.com gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van alle gegevens die door Google worden verzameld zoals hierboven beschreven en voor het hierboven beschreven doel.

De toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde onder deze link voor de toekomst worden ingetrokken.

MY VIVENDA Media Group BV en MY VIVENDA Switzerland GmbH wijst erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "Anonimize IP", zodat IP-adressen alleen in verkorte vorm verder worden verwerkt om te voorkomen dat ze rechtstreeks aan een bepaalde persoon worden gekoppeld.

- De MY VIVENDA Video App maakt het middels een API Client mogelijk rechtstreeks te uploaden naar youtube. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Youtube API Services. De gebruiksvoorwaarden voor deze API Services vindt u hier: https://www.youtube.com/t/terms

- De Google privacy policy-pagina kunt u hier raadplegen: http://www.google.com/policies/privacy
Indien u de toestemming aan onze API Client voor het bekijken van uw data wilt intrekken kan dat op de Google Settings Security pagina hier: https://security.google.com/settings/security/perm...


10.Rechten van de gebruiker

 • Elke gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming voor het verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens of gebruiksgegevens, d.w.z. voor marketingdoeleinden of om bezwaar te maken tegen de ontvangst van reclame, voor de toekomst in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.
 • Elke gebruiker kan MY VIVENDA om bevestiging vragen of zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt. MY VIVENDA garandeert de toegang tot die persoonlijke gegevens en verstrekt de gebruiker op verzoek een kopie van de gegevens. MY VIVENDA verstrekt informatie over het doel van de verwerking, de categorieën gegevens die worden verwerkt, de ontvangers van de gegevens, het type verwerking (al dan niet geautomatiseerd).
 • Elke gebruiker heeft het recht om MY VIVENDA te verzoeken om het wissen van de hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging op te vragen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is: (i) de verwerking is niet langer noodzakelijk voor het beoogde doel, (ii) de gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en trekt zijn toestemming in, (iii) de gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking; (iv) de verwerking is onwettig; (v) wissen noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen; of vi) wanneer de gegevens betrekking hebben op een kind en zijn verzameld via diensten van de informatiemaatschappij.
 • In plaats van te verzoeken om uitwissing, kan elke gebruiker ook verzoeken om een beperking van de verwerking van persoonsgegevens, indien de persoonsgegevens onjuist of onrechtmatig zijn of in afwachting van een beslissing over een door de gebruiker ingediende klacht.
 • Elke gebruiker mag MY VIVENDA verzoeken om een kopie van de betrokken gegevens te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, zodat deze gegevens zonder belemmeringen kunnen worden doorgegeven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens in de eerste plaats zijn verstrekt.
 • Deze rechten worden uitgeoefend door middel van een informele kennisgeving via e-mail aan support@myvivenda.com. of via post aan MY VIVENDA Media Group BV., Bergerweg 170, 6135 KD Sittard, Nederland.

Indien de gebruiker fouten ontdekt in de persoonlijke gegevens die door MY VIVENDA worden verwerkt, heeft hij het recht om de gegevens zonder onnodige vertraging te corrigeren. Ook de betrokkene heeft het recht om de gegevens aan te vullen indien deze onvolledig zijn.

11.Kennisgeving van inbreuken

 • In geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens meldt MY VIVENDA de inbreuk in verband met persoonsgegevens zonder onnodige vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat zij daarvan kennis heeft gekregen, aan de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico voor de rechten en vrijheden van de gebruiker oplevert.
 • Wanneer een inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk zal leiden tot een groot risico voor de rechten en vrijheden van een gebruiker, deelt MY VIVENDA de inbreuk zonder onnodige vertraging aan die gebruiker mee. Er is geen kennisgeving nodig wanneer reeds aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: (i) er zijn technische en organisatorische maatregelen toegepast op de persoonsgegevens, waardoor deze voor onbevoegden onbegrijpelijk worden (zoals encryptie); (ii) er zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het oorspronkelijk hoge risico niet langer waarschijnlijk is dat het zich voordoet; of (iii) het zou een onevenredige inspanning vergen om elke betrokkene op de hoogte te stellen, in welk geval een openbare communicatie- of andere methode van informatieverstrekking wordt gebruikt die de betrokken betrokkenen op een even doeltreffende manier zou informeren.
 • Een inbreuk in verband met persoonsgegevens doet zich voor wanneer een inbreuk op de beveiliging leidt tot de accidentele of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde openbaarmaking van of de toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

12.Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteiten

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep heeft elke gebruiker het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, met name die van zijn gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van de vermeende inbreuk.